Innovoivaa Ekologisuutta

Ekologista - hiiltäsitovaa

Setälä-Eerolan tilan Isäntä Jari Eerola on vuosikymmenet aktiivisesti vienyt tilan toimintaa egologiseen ja energiatehokkaaseen suuntaan, josta esimerkkinä viljely, joka on täysin hiiltä sitovaa ja jonka tarve lannoitteisiin on minimoitu lähes täysin.

 

Tätä ennakkoluulotonta ja innovoivaa työtä on myös huomioitua erilaisin

palkinnoin ja kumppanuuksin.

MTK Säätiö

MTK Säätiö myönsi Jari Eerolalle, Setälä-Eerola Oy, Ilmastoahdistuksesta ilmastomahdollisuuksiin –palkinnon, 10 000 euroa.

 

Tunnustus myönnettiin toiminnasta, jolla on erityisesti tuotu esille ja parannettu maaseudun elinkeinojen  mahdollisuuksia tehdä hyvää ilmastotyötä edistäen samalla elinkeinojen ja niiden parissa toimivien ihmisten kokonaishyvinvointia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

Palkinto luovutettiin MTK:n liittokokouksessa 15.6.2022 Porissa. 

 

Vasemmalta Liisa Pietola, Esa Härmälä ja Jari Eerola

Koskenkorva Vodka

Climate Action

Anora Group Oyj:n uusi Koskenkorva 

Vodka Climate Action on maailman ensimmäinen 

uudistavasti viljellystä ohrasta valmistettu 

vodka.

Valmistuksessa käytetty ohra on viljelty Tuuloksen 

sijaitsevalla Setälä-Eerolan tilalla. Peltoalalla noudatetaan BSAG:n uudistavan maanviljelyn määritelmää: pelloilla on ympärivuotinen kasvipeite ja niitä viljellään viljelykierron mukaisesti, peltoalan muokkaus minimoidaan ja pelloilla käytetään eloperäistä lannoitetta.

Setälä-Eerolan tilan isäntä Jari Eerola on Anora Groupin ensimmäinen sopimusviljelijä, jonka tilalta saadaan regeneratiivisesti viljeltyä ohraa.

 

Ilmastosankari Jari Eerola - Anora Group

Tuottajalle Kiitos

Jari Eerola Tuuloksesta sai Tuottajalle kiitos -stipendin hiiliviljelyn ekologisten valintojen kehittämiseen naudanlihan- ja kasvintuotantoon, sekä tiedon ja kokemusten jakoon. Stipendin arvo on 10 000 euroa.

 

Eerola kertoo projektista talvella 2021: ”Uudistavan viljelyn mukaisen tilamme kustannuksien seuranta sai stipendin myötä lisäelementiksi laajemman talousdatan tarkastelun. Poimimme viime vuoden tiedoista dataa viljelyn kustannuksista ja vertaamme niitä tavanomaisten menetelmien kustannuksiin. Maatila on yritys, jonka taloutta kannattaa tarkastella kriittisesti! Tuloksista kerromme kesällä koronan sallimissa puitteissa.”

Innovoivaa Ekologisuutta
Innovoivaa Ekologisuutta
Innovoivaa Ekologisuutta
Innovoivaa Ekologisuutta